Gönderen: meram | Mart 24, 2007

Meram Hakkında Şiirler

aydin.jpg

MERAM’A GÜZELLEME
sevda da yok,
aşk yok , âşık yok.
bağda bahçevân ,
bostanda bülbül yok.
Kızım , kızanım ,
oğlum güzelim,
her derdimi yazanım,
varsa Meram’dan daha güzel
edebimle susarım.

 

Muammer ULUTÜRK
***

 

TAKKELİ DAĞ

 

Konya ovası kocaman bir at
Ulu çağların binip gittiği

 

Karanlık çobandır sürülerce yıldız
Besbelli alınyazılarını güttüğü

 

Bütün avuçları doldurur altın başak
Övünç verir kış bitenecek yettiği

 

Yaşama tadın öylesin güzel
Yoğurdun duyulur maya tuttuğu

 

Ak köyler Pazar üzre
Sevgiden başka ne ki aldığı sattığı

 

Yere konmuş gökyüzüdür Takkelidağ
Aydınlığın öttüğü

 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
***

 

MERAM TÜRKÜSÜ
Gönül bağı mıdır bu cennet Meram?
Şakıyor bülbüller güller üstünde!…
Derinden derine sızlıyor yaram:
Gezerken aşıklar yollar üstünde!…

 

Burda vurur nabzı güzel Konya ‘nin,
Burda çıkar zevki yalan dünyanın
Burda gerçekleşen tatlı rü’yamn
Dolaşır izleri dallar üstünde!…

 

Burdadır her türlü ışık, koku, renk;
hurdadır şairi coşturan ahenk
Burda yapar gönül sevgiyle cenk,
Hoştur hurda yeşil, allar üstünde!…

 

Cananın yanında olursa ey can!
Bir ömre bedeldir Meram’da her an
Ruhları okşarken içli bir keman,
Gezinir makamlar teller üstünde!…

 

Burdadır ÖCAL’ım yaşama aşkı,
Burdadır Mevlana Rumî’nin köşkü,
O gönül şahmın ardından kös ki:
Taşısınlar seni eller üstünde!…

 

Fazlıoğlu Cemal ÖCAL
***

 

KONYA TÜRKÜSÜ
Söz: Aşık Durali
Saz: Sarı Recep

 

Ben, Konya’yı köşe bucak dolaştım
Gönüllerin ta içine ulaştım
Bağrım açtım, aşk od’una bulaştım
Bu illerde gam dağıttım sağlaştım
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
Yeşil (Sarot) Yaylası ‘ndan geçtin mi?
Çamoluk’tan soğuk sular içtin mi?
(Yıldızbelen) doruğunu seçtin mi?
At sırtında (Adalya) ya göçtün mü?
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
Şu Bozkır’ın aslan olur efesi
Gök andırır pullu,mavi canfesi
Her kıl çadır birer ceylan akfesi
Kızlarımın çiçek kokar nefesi
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
(Karaman) dan vardım Çumra düzüne
Baktım kostak dilberlerin yüzüne
Hayran oldum Konya’lının sazına
Ben karıştım anayurdun özüne
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
(Cihanbeyli) altın başak yuvası
(Ereğli) nin yemyeşildir ovası
Ağır olsun varsın (Tuzla) havası
Çatlak olsun her obruğun kovası
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
(Beyşehir) in (Suvla) gölü düdenli
Sırma telli turnaları üç benli
Her uşağı yüreği.ne güvenli
Yürükleri ‘kıvrak, çelik bedenli
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
(Kadınhanı) yetiştirir mert. kişi,
Sıkı tutar el attığı her işi,
Dünyada yok (Akşehir) in bir eşi,
Cana işler dilberinin bakışı…
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
Tavlı olur (Karaman) in koyunu
Eri erdir, çıkmaz sonra oyunu
Yere serer düşmanların boyunu
Candan sayar bayanım, bayım
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
Yeşil (Meram) bağlannda kaldın mı?
Ak ellerden gül destesi aldın mı?
‘ Kaşık döğüp saz, bağlama çaldın mı?
Aşk doluşu içip neşe doldun mu?
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
Kavakların salıntısı nasıldır?
Buralarda hür yaşamak asıldır
Her bir derde sabır başka fasıldır
(Durali) çok! Yurda tapkı usuldür.
Buna derler Anadolu illeri
Bükülmesin yiğitlerin belleri
***

 

MERAM TÜRKÜSÜ
Gönül bağı mıdır bu cennet Meram?
Şakıyor bülbüller güller üstünde!…
Derinden derine sızlıyor yaram:
Gezerken aşıklar yollar üstünde!…

 

Burda vurur nabzı güzel Konya ‘nin,
Burda çıkar zevki yalan dünyanın
Burda gerçekleşen tatlı rü’yamn
Dolaşır izleri dallar üstünde!…

 

Burdadır her türlü ışık, koku, renk;
hurdadır şairi coşturan ahenk
Burda yapar gönül sevgiyle cenk,
Hoştur hurda yeşil, allar üstünde!…

 

Cananın yanında olursa ey can!
Bir ömre bedeldir Meram’da her an
Ruhları okşarken içli bir keman,
Gezinir makamlar teller üstünde!…

 

Burdadır ÖCAL’ım yaşama aşkı,
Burdadır Mevlana Rumî’nin köşkü,
O gönül şahmın ardından kös ki:
Taşısınlar seni eller üstünde!…

 

Cemal Oğuz ÖCAL
***

 

MERAM VASFINDA GAZEL

 

Cennet Meramın bahçeleri neşe feşandır
Her saatı bin zevkle geçen cuy-i zamandır,
Çık her gece seyranına estikce gedavet
Her akşam esen rüzgarı bir bad-ı cinandır.
Mukbil suyunun varmı ki dünyada misali.
Her çağlayanı faslı ferahnâke nişandır,
Her gül dalının ziyneti bin bülbülü şeyda
Her bir bağının yosması bir şuh i cihandır
Fakir “yine hısranla senin andıgın afet.”
Cennet meramın “koncası bir yosma cıvandır”

 

Fakir USMAN
***

 

YAŞADIKÇA ÖZLNEN KONYA
Konya akşamlarım özler dururum;
Hasret tüten iklimler ötesinden…
Pembe çiçekli baharlar haykırdı:
Şafak vaktinde bir kalk dedi…
Çiçekler kızıllanıverdi…

 

Üveyik sürüleri göründü ufukta;
Loras’ın karlı eteklerinden kalkmışlar gibi…
Takkeli göz kırpıyor oradan,
Gevele esintili, iğde çiçekli…

 

Beybes, Çayırbağı, Hatıp-Gödene,
El eder, el çırpar, “Haydi gel” der gibi…
Bülbül bir başka öter Haziran’da,
Meram Çandır’da…
Lalebahçe’de gelincikler daha bir edalı,
Sürmeli, işveli, oynak-ince belli…

 

Mor tepeler ardında gurub,
Ufukta kızıllık
Yine esintili akşam yeli…
Savur hayallerim!,
Doyumsuz hatıralar dolu günleri…

 

Esme! Çıldırtma! Uyandırma rüyamdan
Bırak doyayım Konya’ma, özlem diyarından

 

Adem BÜYÜKSIRIK
***

 

MERAM
Can kuşu şakıyor cennet bağında
Bülbülün seherde ötüyor Meram
Tomur tomur gülün sevdaya durmuş
Aşığın canımda tütüyor Meram

 

Sevdalarım sende yeşile çalar
Yaşanmamış gibi o hatıralar
Yüreğime bir ok sinsice dalar
Gönül yayı germiş atıyor Meram

 

Nicedir yeşile suyun akışı
Yapraktan süzülür gizli nakısı
Bir gedavet olur serin bakışı
Dünyayı bir pula satıyor Meram

 

Efsane yatağı Kızlar Kayası
Çığlık çığlık suyun yeşille dansı
Dört mevsim yaşanır gönül sefası
Cana can, heyecan katıyor Meram

 

Köprüsünden geçer aşkın yolcusu
Çamlardan yayılır yarin kokuşu
Bin yıldan ses verir eser dokusu
Tarihin içinde yatıyor Meram

 

Sende gerçek hayat gerçek muhabbet
Aşkın meramısın aşığa niyet
Derviş Ozan der ki sendedir cennet
Aşıklar koynunda yitiyor Meram

 

Mehmet Tahir SAKMAN
***

 

MERAM
Gün ışığı misafir pencereden odama
Heybemi alıp, eski yoldan gitsem Meram‘a
Bir nefes havası bile sefâdır ruhuma
Yaz üzere sefa dileyen, gelsin Meram’a

 

Adım adım gezdim hoş bahçeleri bağları
Pelitlerde oynaşır güzel sincapları
İnsanı mest eder iğdelerin kokuları
Gönül sükûneti arayan, gelsin Meram’a

 

Masalsın sen dillerde, anlatmakla bitmez
Öyle bir esinti ki “Gedâvet” zaman geçmez
Nâm-ı değer bahçeler eline su dökemez
İnanmayan gönüller varsa, gelsin Meram’a

 

Dedemin gözbebeği, emanetisin sen bize
Süzülüp akan şu dere çok şeyler anlatır bize
Emanete sahip çıkmak borçtur hepimize
Bu yolu dert edinenler , gelsin Meram’a

 

Yeşiller diyârını, beton kurtlar kemiriyor,
Güneş görmüş kar gibi her gün eriyor,
Bülbüller yasta, lâkin elden bir şey gelmiyor,
Sevgisi yüreğinde olan, çabucak gelsin Meram’a

 

Hasan ÖZKONYALI
***

 

VAKTİDİR
Nevbahar eyyamıdır, badeyle camın vaktidir
Serv-kad, sîmin bedenlerle hırâmın vaktidir
Cennet-âsâ, dilküşâ âlimakâmın vaktidir
İyş ü işret etmeye gel kim Merâm’ın vaktidir

 

Güller açılmış tâ, sünbül zülfün etmiş târumâr
Yâr gelsin deyu el açmış duâ eyler çınâr
Sâyesinde oturup bir dilberi eyler kenâr
İyş ü işret etmeye gel kim Merâm’ın vaktidir

 

Döşeyip işret bisâtın aleme evvel bahâr
Bir güzel yüzlü, güler mahbûba döndü sebzezâr
Sana istikbâl için durur şeha serv ü çınâr
İyş ü işret etmeye gel kim Merâm’ın vaktidir

 

İrişüp dest-i ecel ten câmesin çâk etmeden
Ya havâdis bu gönül tıflını gam-nâk etmeden
Meyve-i ömrü fenâ yeli esüp hâk etmeden
İyş ü işret etmeye gel kim Merâm’ın vaktidir

 

Şöyle tezyîn eylemiştir âlemi bûy-i bahâr
Gerdenin eğüp benefşe hayrete varsa ne var
İster isen kalmasın âyîne-i dilde gubâr
İyş ü işret etmeye gel kim Merâm’ın vaktidir

 

Yakasın çâk eylemiş bağ içre zambak gül gibi
Yaseminler kâkülün dağıttılar sünbül gibi
Kumrular feryâd edüptür her seher bülbül gibi
İyş ü etmeye gel kim Meram’ın vaktidir

 

Şehr-i Konya gülşen-i cennet oluptur sertaser
Toprağı san misk ü anberdir anın taşı güher
Kim bilir ki bu demi Âlî yine kimler eder
İyş ü işret etmeye gel kim Meram’ın vaktidir

 

Konya Defterdarı Ali
***

 

KONYA
Parlar Orta Anadolu’nun unutulmuş beyazlığı,
Genişler, vatan kadar;
Dağlarla genç,
Ovalarla bahtiyar
Cihan güzellikleri cihan üzre,
Uyumuş Selçukiler, kahraman,
Bir yeni kervan beklemektedir,
Kervansaraylarda zaman.
Asya’dan atlılar inmiş boy boy,
Kuvvet ve adalet kaplamış suları,
Taze bir imanla payidar,
Akmış küffar illerine orduları
Devirler ardında sesin,
Konya mısın, nesin?
Sonra beyler gelmiş, sultanlar gelmiş,Aşka.
Çağırmış ahu bakışları,
Her yön, bambaşka.
Bahçeler, mevsimlerle sarhoş,
Binalar, gecelerle süslü,
Öylesine bakireler, batıdan,
Ceylân yürüyüşlü, turna göğüslü
Duyurmuş ıtrını, Hinde bile,
Goncalarında meçhul açılan saksı,
Yumuşak bedenlerde naz eder,
İlmin raksı,
Nesiller sevgisinde hevesin,
Konya mısın nesin?
Sonra duyulmuş en ulu mertebe,
Vücuzlarla bir olmuş, yer ve gök,
Kesilmiş toprağın üstündeki şey,
Ağrımamış kök!
Öbür dünya uğruna terkedilmiş el ve ayak,
Muhteşem bir varlık duyulmuş tane tane,
Bütün yollar burda birleşmiş,
Perişan ve mestane.
Her yanda rüzgâr ve hikmetler,
Mevlâna doldurmuş her tarafı,
Bir ince yeşil,
Aklın ve bütün insanların affı.
Ahireti mamur olmuş herkesin
Konya mısın nesin?
Sonra bir rahmetle, silkinmiş kişiler,
Siyah göllerden, harap evliyalardan,
Tekrar dönmüş mağarasına,
Bozkurtlar uykusunda kaybolan
Sefaletten buğday getirmiş yüzlence yıl,
Çıplak tabanlarla köylüler,
Çay götürmüşler, şeker götürmüşler, radyo götürmüşler,
Susayan bozkırın köylerine bu sefer
Kuru yapraklardan, kurumuş binalardan
Dibine varmış pişmanlıklarla havuz,
Yine bir ağız vermiş onlara,Tuz.
Sonsuzuklar içinde büyümektesin
Konya mısın nesin?

 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
***

 

MERAM
Bağlarını gezdim, gördüm Meram’ın
Üstüne tuz bastım gönül yaramın

 

Yol boyunca suvarmıklar, çınarlar
Baş eğerek Yaradan’ın anarlar

 

Sevgiye çağırır bülbülün dili
Seherde eserken Gedavet yeli

 

Dallarında kuşlar durmuş yuvaya
Meram çayı akar gider ovaya

 

Suyuyla havası, gülü, bülbülü
Bülbülün nağmesi coşturur gönlü

 

Meram’ın yurt tutmuş, emmim, dünürüm
Geçse n’olur Meram’da benim de ömrüm

 

Anlatmak ne mümkün, meram güzel, hoş
Ahmet Cengiz gibi sinesine koş

 

Ahmet Çetin CENGİZ
***

 

MERAM GÜZELLEMESİ
Sen ey her sabahı
Bin bir şükürle karşılayan
Ve her geceyi
Bir öylesine güzellikle kapatan
Dedem yadigarı
Ve evimizin vefakarı
Güzel kadın.
Zamandır seni böylesine
Üzen…
Sen ceviz ağaçlarının
Kuruyan her bir dalıyla
Yaşlanan
Ve saçları aklanan kadın.
Sen artık Meram’sın,
Sen artık Meram’sın,
Meram’sın.
Hep değişen,
Biraz güzelleşen,
Meram’sın.
Yeşile doymadan,
Sarıya aşık olan kadın,
Sen artık eski Meram değilsin;
Sen yepyeni bir zamansın.
Dedem yadigarı
Güzel kadın,
Sen yüzyılları unutup
Günü yaşayan
Bir hatırasın…
Sen bir Meram’sın.

 

Hasan S. MEHMETGİL
***

Reklamlar

Responses

 1. MEVLANA’DA SEMAZENLER…..

  Söylemesin;
  Diller,
  Kötü sözleri! ! !
  Birbirine bakmasın;
  Kin dolu,
  İnsanların gözleri…

  Tüm insanlık;
  Neden birbirine,
  Diş biler….

  Dünya’da;
  Tüm insanlar,
  Aynı ÖZ,
  Aynı ÇEKİRDEK..
  Bırakın;
  Bırakın artık,
  Kini nefreti…

  Kinle,nefretle;
  Örtülen,
  O ÖZ,
  O ÇEKİRDEK! ! !
  Söyleyin açar mı ÇİÇEK….
  Kaldırın;
  Örtüleri,
  Filizlensin, açsın;
  O ÖZ’DEKİ;
  ÇEKİRDEK……

  Hepiniz;
  Birer MEVLANA olun…
  MEVLANA’nın ÖZ’ünde ki;
  O IŞIK;
  Tüm DÜNYA ÖZ’lerini
  Kaplasın……..

  Ey İnsanlar;
  Aydınlığa gelin,
  ÖZ BEN’inize dönün..
  ÖZ BEN’iniz de;
  Birleşin……..

  BİLİYORMUSUNUZ! ! ! !
  Sağ olsaydı,
  ÖZ’de de; SÖZ’de de;
  Omuz Omuza,
  EL ELE OLURDU;
  ELLERİNDE,
  İNCİL; TEVRAT;
  KURAN’LA,
  BÜTÜN PEYGAMBERLER! ! ! !

  Sema’da;
  Dünya’da,
  Her şey bir ahenk,
  İçindedir..
  Yaratılmıştır…
  Onun için; Döner,
  MEVLANA’DA,
  Semazenler……..

  Işığı görün;
  Ahengi görün,
  Arınıp, durunup….
  ÖZ’E DÖNÜN
  ALLAHUEKBER, ALLAHUEKBER! ! ! ! !
  BÜTÜN ÖZ’LER;
  BUNU SÖYLER…………..

  (Konya-1996)
  Şair Ahmet Tekin

  Unuttun Aşkımızı…..

  Yürünürdü sokaklar konuşmadan sessizce
  Utangaç gözlerimiz bakardı birbirine gizlice
  Ellerimiz tutuşunca bir kıpırtı başlardı tenimizde
  Duygular hapsederdi sanki o an bizi bedenimizde
  Unuttun aşkımızı unutup gittin sevdiğim..

  Okul kapısında her gün her son zil çalışında
  Başlar yaşanırdı bu haz bu heyecan
  Tarifi mümkün olmayan duygularda
  Titrerdi ürperirdi yüreklerimiz her an
  Bulutlar üstünden inmek mümkün değildi ki o zaman
  Unuttun aşkımızı unutup gittin sevdiğim…

  Şiirler yazardım sayfalarca aşkımız için
  Defterlerinde saklardın onları özenle niçin
  Ben senin içinim sende benim için
  Sevdamız bitmez bir tanem derdin niçin
  Unuttun aşkımızı unutup gittin sevdiğim..

  Hala aşkının izleri bende mevcut ve derin
  Gülmedim gülemedim senelerce sevdiğim
  Tersyüz etti bu sevda kararttı dünyamı benim
  Ağardı saçlarım bu sevda beni tüketti sevdiğim
  Seninle geçen yıllar artık oldu benim kederim
  Unuttun aşkımızı unutup gittin sevdiğim..

  Aklına gelmez mi şimdi hiç Meram Bağları
  Gölgesinde oturduğumuz yeşil çam ağaçları
  Başını omzuma yasladığın o güzelim yaz ayları
  Unutmak kolay olmuyor tüm yaşananları
  Gözlerime bakıp seviyorum dediğin anları
  Unuttun aşkımızı unutup gittin sevdiğim..
  Şair Ahmet Tekin

 2. Sitenizi ve yazılarınızı zevkle okudum .şairlerin şiirleri çok güzel fakat Sitenizi biraz daha güncelleştirseniz.Sevinirim.

 3. yani gerçekten güzel ama biraz daha güncelleştirseniz daha iyi olur bence

  • Haklısın Hazal. Güncelleştirmek lazım. Bakalım eski yeni neler bulacağım. Geciken cevap için kusura bakma. Selamlar.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: