Meram’ı Tanıyalım

meram_cayi.jpg

TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI:
Meram kelimesi, Konyalılara göre, “Amaç, arzu, hedef, gaye, tema” anlamında olup, herkesin görmek, kavuşmak, gezmek, yaşamak için can attığı cennet mesireliğin özel adı olmuştur.
20.06.1987 günü T.B.M.M. de kabul edilerek 27.06.1987 gün ve 19500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3399 sayılı Kanun gereğince Konya İl Merkezi’nin Büyükşehir hüviyetine kavuşturulup Karatay, Selçuklu ve Meram adıyla üç ilçeye ayrılmasıyla birlikte MERAM İlçesi kurulmuştur.
İlçe, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 08.08.1988 tarihinde resmen kurulmuş olup bu tarihte fiilen hizmete başlamıştır.
Rakımı 1016 m. , yüzölçümü 1949 km2′ dir. Meram ilçesi, konum itibariyle Konya’nın güney ve güney batısında yer alır. İlçenin kuzeyinde Selçuklu; güneyinde Çumra, Akören ve Bozkır; batısında Beyşehir ve Seydişehir; doğusunda Karatay ilçeleriyle çevrelenmiştir.
İlçemizin kuzeyi ve batısı dağ ve tepeler ile çevrilidir, güneyi açık, geniş bir ovalıktır. İlçemizin sulama suyu ihtiyacı, Altınapa Barajı’ndan karşılanmaktadır.
Kara ikliminin görüldüğü Meram ilçesinde akarsuların yok denecek kadar az olması, sulanan arazi miktarının az olması sorununu doğurmaktadır.
1648 yılında Konya’yı ziyaret eden Evliya Çelebi’nin piknik ve mesire yerlerimizin en güzellerinden olan Meram için övgüsü söyledir; “Peçevi sehrinin Baruthane mesiresi, Kırım’ın Sudak Bağı, İstanbul’un yüz yetmiş beşten fazla bahçe ve yanında gülistanları, Tebriz’in Sehcihan Bağı, bu Konya’nın Meram mesiresinin yanında bir Çemenzâr bile değildir.” der.
Meram, İl merkezine 8 km. uzaklıkta bir mesire yeridir. Meram’da Selçuklular devrinden kalan bir köprü, Karamanoğulları devrinden kalan Hasbeyoğlu Mescidi ve Hamamı, Darülhuffazi, Tavus Baba Türbesi ziyaret edilebilecek yerlerdendir.
İlçe sınırları içinde sulama amacıyla kullanılan Altınapa barajı mevcuttur. İlçe genel konum itibariyle ovalıktır. Güney ve güneybatı tarafı kısmen dağlıktır. Bitki örtüsü bozkırd
NÜFUS DURUMU:
Son genel nüfus tespitine göre; Merkez nüfusu köylerle birlikte toplam 305,000 dir. İlçe merkezinin yerleşim alanı olması sebebi ile nüfus hızla artmaktadır.
İDARİ DURUM:
Meram İlçesinde birisi merkez olmak üzere 10 adet belediye başkanlığı ve 28 adet köy muhtarlığı, 20 adet kasaba muhtarlığı ile 101 adet Mahalle muhtarlığı olmak üzere toplam 149 muhtarlık vardır.
Genel olarak köy ve kasabalar toplu yerleşim alanı olup bunlardan 13 köy ve kasaba ovada, 24 köy ise dağlık alanda bulunmaktadır. Ulaşım, kolaylıkla sağlanmaktadır. Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler gayet iyidir.
SOSYAL DURUM:
Merkezi konutların % 95′i betonarme olup çok katlı binalardan oluşmaktadır. Köylerdeki evler ise genellikle kerpiç ve ahşap olarak inşa edilmektedir.
Bazı köylerde su yetersiz olup yolsuz ve susuz köy yoktur. Merkez halkı genellikle sanayi ve ticaret ile, köylülerde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU:
İlçemiz genelinde okuma-yazma oranı % 98′lerin üzerinde seyretmektedir. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla bu oran, yeni açılan okuma-yazma kurslarıyla daha da yükseltilmeye çalışılmaktadır.
İlçemiz eğitim kurumları yönüyle hayli zengin bir potansiyele sahiptir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilçemiz eğitim ordusu en ücra köylere ulaşarak faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.
MESİRE YERLERİ:
Altınapa Barajından gelen Meram Deresi etrafındaki çamlıklar, çay bahçeleri, piknik alanları ve dinlenme tesislerinden oluşan bir mesire yeridir. Yazın en sıcak günlerindeki serin, esintili ve çam kokulu havası, akarsuyu, gül bahçeleri ve ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı misafirlerin dinlenme yeri olmuştur.
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere her defasında “Bağ-ı Meram” ifadesini kullanmaktadır; hatta buraların Konya’nın Meramı gibi olduğunu ifade etmektedir.
YERİ:
Meram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı kısmında yer alır. Ankara-Konya, Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere beş önemli yolun geçtiği merkezdedir.
TARIM:
Tarımsal alanların çok olduğu ilçenin büyük bir bölümü sit alanı kapsamında olduğundan, birçok bölgede yapılaşmaya izin verilmemektedir. Altınapa’dan gelip, tarihi Meram Köprüsü’nden, Meram Eski Yolu takip ederek tarımsal alanları sulayan Meram Çayı da adından da anlaşılacağı üzere ilçede bulunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi bu ilçenin sınırları içindedir.

MERAM İLÇESİ VAKIF ESERLERİ:
Meram ilçemizde pek çok vakıf eseri bulunmaktadır. Bunlar arasında Tahtatepen Camisi, Emir Halil Camisi, Kadı Mürsel Camisi, Kürkçü Mescidi, Fahrünnisa Mescidi, Yaka Mahallesi Mescidi, Faruk Camisi, Yolcuoğlu Camisi, Selman-ı Pak Camisi, B.Kovanağzı Camisi, K.Aymanas Mühürcü Camisi, Serame Camisi, Aşkan Camisi, Araböldüren Camisi, Pürümcekbaşı Camisi, Mecidey Camisi, Ayanbey Camisi, Emir Nurettin Camisi, Nasuhbey Camisi, Ateşbaz Türbesi, Aski Camisi, Übeyit Camisi, Saatçi Camisi, Telli Mescidi, Tarhan Mescidi, Turut Cemal Ali Dede Camisi ve Külliyesi, Şeyh Ebul Vefa Camisi, Avgın Camisi, İplikçi Camisi, Şükran Camisi, Şeyh Osman Rumi Camisi, Tahir Paşa Camisi, Abdülmümin Camisi, İhtiyarettin Mah. Vakfı, Hasbey Mescidi, Hoca Hasan Camisi, Abdülaziz Camisi, Amberreis Camisi, Turgutoğlu Türbesi, Furkan Dede Mescidi, Ak Camisi, Kömürcüler Camisi, Kapu Camisi, Havzan Buzhaneleri, Hoca Fakih Türbesi, Cemel Ali Dede Türbesi, Tahir ile Zühre Türbe ve Mescidi sayılabilir. Meram Bağları : Konya şehir merkezine 8 km. uzaklıkta Meram Çayı’nın da bulunduğu, türkülere konu olmuş eşsiz bir mesire yeridir. Kızılviran Hanı : Konya-Beyşehir karayolu üzerinde olup, il merkezine 44 km. uzunlukta, kışlık ve yazlık bölümleri bulunan bir handır. Yemin Ormanı : Tavusbaba Türbesinin de bulunduğu tepe üzerinde Cumhuriyet Döneminde yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonucu kazanılan Yemin Ormanı, piknik yerlerine ve iki ayrı dinlenme tesisine sahip bulunmaktadır. Arkeoloji Müzesi : 1962 yılında açılan Arkeoloji Müzesinde, “Neolitik, Erken Bronz, Hitit, Frig, Grek, Roma ve Bizans” devirlerine ait eserler teşhir edilmektedir. Sahipata Camisi bitişiğinde yer alan Arkeoloji Müzesinde Çatalhüyük, Canhasan, Erbaa, Sızma, Karahüyük ve Alaeddin Tepesindeki kazılarda bulunan eserler bulunmaktadır. Atatürk Müzesi : Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Konya’yı şereflendirmeleri sırasında kaldığı ev, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e hediye edilmiştir. 1964 yılında müze olarak düzenlenen evde Atatürk’e ait elbiseler, özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir. Etnografya Müzesi: 1975 yılında hizmete açılan Etnografya Müzesi üç katlı bir binada bulunmaktadır. Müzede sergilenen eserler arasında; oyalar, çeşitli cins ve büyüklükte keseler, değişik malzeme ve tekniklerle yapılmış işlemeli bohça, peşkir, uçkur, yemeni örnekleri, son devir Türk kumaşlarından örnekler, bindallı, gelinlik, cepken, kaftan, içlik ve şalvar örnekleri; kadın süs eşyalarından kemer tokaları, bilezik, fes askıları, tepelik örnekleri, kahve fincanı ve zarfları, kahve kutusu, kahve tavası, kahve değirmeni, kahve takımı örnekleri; maden, cam ve porselen mutfak kapları, şifa ve hamam tasları, şamdan buhurdan, gülabdan örnekleri; değişik malzemelerden tesbih örnekleri, hat sanatında kullanılan malzemeler ve yazı takımı; çekmece, rahle, el yazması, yazı levhası örnekleri; ahşap sedef kakma salon takımı ve çekmece örnekleri; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait halı-kilim, cicim örnekleri; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait ateşsiz ve ateşli silahlardan ok, yay, sadak, hançer, kılıç örnekleri ile çakmaklı, kapsüllü tabanca ve tüfekler ayrıca bunların yardımcı silah malzemeleri bulunmaktadır. Sırçalı Medrese Müzesi : Gazialemşah Mahallesi’ndedir. Avlulu Medrese tipinin güzel örneklerindendir. Fıkıh öğretimi üzere Bedrettin Muslik tarafından 1242’de yaptırılmıştır.Meram ilçe merkezinde ayrıca Çayırbağı, Dere, Dutlukırı, Ordu Çeşmesi, Hatıp, Gökyurt Köyleri (Gilistra); havası, suyu ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerce aranan yerler arasındadır.

Reklamlar

Responses

  1. meram tabi guzel olu icinde benim sevdigim var elbetteki guzel olacak 🙂 o nere gitse ora guzellesir onu o kadar cok seviyorum ve ozluyorumki guzel olmus emeginize saglik 🙂

  2. çok begendim bende meramda oturuorum

  3. merhaba,ben samsun il özel idaresi arge daire başkanlığından özlem yamanoğlu,basınımızdan meram ilçesinde yapmış olduğunuz organik tarımda-patates konusunu görüşmek istemiştim.gerçekten güzel bir proje yapmışsınız tebrikler…bu konuyu sizine daha detaylı paylaşabilirmiyim en kısa zamanda görüşmek dileğiyle

    teşekkürler iyi çalışmalar…

  4. yorum yazmak istiyorum ama gözlerimin dolmasından ve yaşlarından bu çok zor olacak.zira çizdiğiniz meramda hayatımın nerede ise kısa aralıklarla 17 senesi geçti.52 senedenberi konyadan hemen hemen ayrıyım.yaşlanımca insan çok özel duygularla buluşuyor.ama şunu söylemem gerekir. bütüm bu anıları buraya biriktirmeye sebep olanları ve içeriğini yazanları kutluyorum
    dr. Mehmet türel

  5. Antalya’da yaşayan bir meramlı olarak çalışmanızı çok beğendiğimi belirtmek isterim, meram yaka Alavardı mahallesinde Müslüm sokakta geçti çocukluğum pinokyo bisikletim ve o zerre çöp bulunmayan kaldırımlı sokaklar pürüzsüz asfalt , özlüyoruz….


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: